VÁLASZTÁSI FELHÍVÁS

2020. OKTÓBER 5. Hírek A HÖK hírei


Alulírott KOVÁCS BETTINA, mint az Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ügyvivő elnöke az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Választási Eljárásrend II. fejezet 2.1 pontja alapján az alábbiak szerint írom ki az:


Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
hallgatói képviselő választását.

 

Választáson való indulás feltételei:

  1. az érvényes pályázat benyújtása
  2. a hallgató szerepel a választási névjegyzékben.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. a jelentkezési lapot,
  2. a jelölt önéletrajzát,
  3. a jelölt motivációs levelét,
  4. a jelölt 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolását.

 

A beérkezett pályázatok részletes formai szabályait a Választási Eljárásrend tartalmazza.

Pályázatok benyújtásának helye: A dokumentumok a PTE EHÖK (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) részére címezve nyújthatóak be személyesen és postai úton.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2020. október 14. (szerda), 15:00 óra

Kampányidőszak: A Választási Eljárásrend 2.3.1 valamint 2.3.2 pontja alapján a jelölt kampánytevékenységet a jelentkezési lap leadását követően a Választási Bizottság által meghatározott módon folytathat.

Jelen pályázat során nem szabályozott kérdésekben az EHÖK Alapszabály valamint az EHÖK Választási Eljárásrend az irányadó, mely az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://ehok.pte.hu) elérhető.

Pécs, 2020. október 05.

KOVÁCS Bettina
PTE ETK HÖK
ügyvivő elnök

A JELENTKEZÉSI LAP AZ ALÁBBI LINKEN ÉRHETŐ EL:
JELENTKEZÉSI LAP