Elsőéves kollégium

Elsőéves hallgatók a Pécsi Tudományegyetemre való felvételt nyerve augusztusban nyújthatják be pályázataikat a Hallgatói Pályázati Pontokon.

Kollégiumi eljárásrend!

A jogcímek (tanulmányi, szociális, közéleti stb.) részpontokat képeznek és a részpontok összege az a pont, ami alapján a hallgatók felvételt nyerhetnek. Így például csak tanulmányi alapon nem lehet pályázni, célszerű szociális vagy közéleti tevékenységgel szerzett pontjaikat is beszámíttatni a hallgatónak.

Hogyan adjam le a pályázatom?

A pályázatokat minden esetben a Neptun tanulmányi rendszerben szükséges kitölteni és leadni. (A kitöltött, de le nem adott kérvény érvénytelen.) Ezek után a pályázati kérvényt ki kell nyomtatni és aláírva eljuttatni a Hallgatói Pályázati Pontra, ami a H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. szám alatt található központi EHÖK iroda.

Szociális pontot is szeretnék. Mit kell tennem?

  1. Ha a hallgató a kollégiumi pályázat kiírásának szemeszterében pályázott Rendszeres szociális ösztöndíjra, akkor el tudja fogadtatni a kapott szociális pontját.(A Neptun űrlapján megfelelően jelezve ezt.)
  2. Ha a hallgató a pályázat szemeszterében nem adott le Rendszeres szociális ösztöndíj kérvényt, akkor szükséges kitöltenie a szociális helyzet felmérésére szolgáló űrlapot (szintén a Neptun felületén) és a kitöltési útmutatóban meghatározottak szerint a megfelelő igazolásokat a pályázatával együtt leadni a Hallgatói Pályázati Pontok egyikére.

A kollégiumukról az alábbi linken bővebb információk találhatóak: ETK KOLIK oldalon, vagy az EHÖK KOLLÉGIUMI oldalán