Elsősök kiegészítő alaptámogatása

Az elsőéves hallgatók egyetemi tanulmányaik első szemeszterében nem részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ezért pályázhatnak az elsősök kiegészítő Alaptámogatására. Államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben vagy az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató pályázhat az ösztöndíjra. A pályázatokat minden év szeptemberében szükséges benyújtani a Hallgatói Pályázati Pontok egyikére. A támogatás államilag támogatott, teljes idejű képzésben pályázható és nyerhető el.

Az ösztöndíjakkal kapcsolatban további információk a Hallgatói Pályázati Pont fül alatt találhatóak!