Szabályzatok / Rules, Regulations

Ezen az oldalon feltüntetett szabályzatok, kízárolag tájákoztató jellegűek! A tényleges, aktuális szabályzatokért kérlek ezeket az oldalakat keresd fel:

adminisztráció.pte.hu

ETK SZABÁLYZATOK

A PTE ETK hatályos szabályzatainak jegyzéke:

 

Az Egészségtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata (A PTE szervezeti és működési szabályzatának 23. melléklete) (2020. 02. 11.)

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (A PTE szervezeti és működési szabályzatának 5. sz. melléklete) (frissítve: 2019. 10. 01.)

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata (A PTE szervezeti és működési szabályzatának 6. sz. melléklete) (frissítve: 2019. 10. 01.)

A PTE Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata (A PTE Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. számú melléklete) (frissítve: 2019. 10. 01.)

A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere (A PTE szervezeti és működési szabályzatának 4. sz. melléklete) (2019. 10. 01.)

A Pécsi Tudományegyetem Erasmus+ Szabályzata (2019. 02. 28.)

Erasmus+ Rules and Regulations of University of Pécs (2019. 02. 28.)

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Erasmus+ Szabályzata (2017. 02. 28.)

Erasmus+ Rules and Regulations of the Faculty of Health Sciencesof the University of Pécs (2019. 02. 28.)

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar oktatók hallgatói véleményezésének szabályai (2005. 02. 02.)
1. sz. melléklet

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata (2019. 04. 11.)

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Habilitációs szabályzata (2013. 09. 25.)

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Megbízási díjai 2017. szeptember 1-től (2017. 09. 01.)

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Minőségirányítási Kézikönyve (2006. 03. 01.)

"Pro Facultate Scientiae Sanitatis" kitüntetés alapítása a A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán (2001. 10. 07.)

Önértékelési kérdőív

A Pécsi Tudományegyetem Szabályzata A hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról

A PTE ETK Egészségtudományi Szakkollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata (2014.09.23.)

A PTE Egészségtudományi Kar egyes alap- és mesterképzési szakjainak tantervében szereplő szigorlatok teljesítésének eljárásrendje

Code of studies

Játékszabályzat – Mennyit tudsz rólunk?

4 nap -> 4 játék – játékszabályzat

 

Dékáni Utasítások

4/2020 Dékáni utasítás az intézménylátogatás rendjéről és a járványügyi készültség idején alkalmazandó higiénés eljárásrendről 2020.09.01.

3/2020 Dékáni utasítás a 2020. évi felvételi vizsgákra vonatkozó speciális szabályokról, a COVID-19 fertőzés miatt elrendelt veszélyhelyzet okán 2020.05.20.

2/2020 Dékáni utasítás a távolléti, digitális oktatás részletszabályairól 2020.05.08.

1/2020 Dékáni Utasítás a szakdolgozat készítéssel kapcsolatos rendkívüli szabályokról (2020.04.24.)

1/2018. sz. dékán utasítás a PTE Egészségtudományi Karon a munkatársak rákszűrésen történő részvételének támogatásáról

1/2014számú dékáni utasítás a PTE ETK-n záródolgozat/ szakdolgozat/ diplomamunka téma és címválasztás feltételei, készítésének formai és tartalmi követelményei, értékelési folyamata, valamint a dékáni pályamunka pályázat feltételrendszere (2014.09.01) - 2014/2015-ös tanévben tanulmányaikat megkezdők részére!

1. sz. melléklet
2.1. sz. melléklet
2.2. sz. melléklet
2.3. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
4.1. sz. melléklet
5.1. sz. melléklet
5.2. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7.1. sz. melléklet
7.2. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9.1. sz. melléklet
9.2. sz. melléklet
10. sz. melléklet

1/2014 Dean’s Order On terms of topic and title selectionof specialization thesis/thesis/degree thesis at the University of Pécs, Faculty of Health Sciences, formal and content requirements of writing, review producedure and terms of the dean’s proposal application

Annex 1
Annex 2.1
Annex 2.2
Annex 2.3
Annex 3
Annex 4
Annex 4.1
Annex 5.1
Annex 5.2
Annex 6
Annex 7.1
Annex 7.2
Annex 8
Annex 9.1
Annex 9.2
Annex 10

1/2015. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó eljárás rendjéről (2015.10.01.)

2/2014. dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Kar alapképzési és mesterképzési szakjainak szakirányválasztási eljárására vonatkozó eljárásrendjéről. (2014.11.10.)

2/2013. dékáni utasítás a PTE ETK mesterképzési szakjai esetében a bemeneti követelményként meghatározott kreditek (párhuzamos teljesítési kötelezettség) térítési díjának mérséklésére vonatozó eljárás rendjéről. (2013.08.21.)
1.sz. melléklet
2. sz. melléklet

1/2008. számú dékáni utasítás a Tudományos Diákkör szervezete és tevékenysége Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán
1. sz. melléklet

3/2008. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán folyó szaknyelvi képzés szabályozására (2008. 01. 30.)

4/2008. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának dolgozóit érintő évi rendes szabadságok és egyéb munkaidő kedvezmények kiadásának, valamint a munkahelyi jelenlét és távollét nyilvántartási rendszerének kari sajátosságairól
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet - Oktatók
3. sz. melléklet - Oktatást segítők

5/2008. számú dékáni utasítás: a PTE ETK-n a záródolozat / szakdolgozat / diplomamunka téma és címválasztási feltételei, záródolgozat / szakdolgozat / diplomamunka készítés formai és tartalmi követelményei, záródolgozat / szakdolgozat / diplomamunka értékelés menete, valamint a dékáni pályamunka pályázat feltételrendszere (2013. 06. 28.)
1. sz. melléklet

1/2007. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar oktatóinak, kutatóinak tudományos konferenciákon való részvételének támogatási rendjéről. (2007. 02. 07.)

2/2007. számú dékáni utasítás a utasítás a PTE ETK-n a heti munkaidő, a tanításra fordított idő, a minimálisan kötelező kontaktóraszám, intézményi tartózkodási idő és a munkaidőben ellátandó egyéb feladatokat érintően.

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar informatikai hibabejelentő rendszer ügymenete.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

2/2006. számú dékáni utasítás a PTE ETK nemzetközi kapcsolatainak szervezéséről szóló eljárásrendjéről (2006. 04. 19.)

4/2006. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar költségtérítéses képzésekből származó bevételeinek felhasználási rendjéről. (2006. 09. 27.)

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Tanácsának 46/2006. számú határozata

 

A PTE EFK/ETK korábbi szabályzatainak jegyzéke

3/2014. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó eljárás rendjéről (frissítve: 2014. november 25.)

4/2014. dékáni utasítás a PTE ETK mesterképzési szakjai esetében a bemeneti követelményként meghatározott kreditek (párhuzamos teljesítési kötelezettség) térítési díjának mérséklésére vonatozó eljárás rendjéről. (frissítve: 2014. november 25.)

1/2012. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó eljárás rendjéről
1/A sz. melléklet
1/B sz. melléklet

3/2006. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán folyó nyelvi képzés szabályozására (2006. 04. 19.)

1/2006. számú dékáni utasítás a PTE ETK megüresedett államilag támogatott helyeinek betöltéséről és a költségtérítések mérsékléséről szóló eljárásrendjéről (2006. 04. 19.)

2/2008. számú dékáni utasítás a PTE ETK költségtérítéses hallgatói költségtérítéseinek mérsékléséről szóló eljárásrendjéről

2/2012. sz. dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 2012. december 22. - 2013. január 4. közötti munkarendjéről.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 34. számú melléklete - Az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar szabályzata az oktatók, kutatók jogállásáról és az oktatói-kutatói követelményrendszerről
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Alkalmazott Élettudományi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Diagnosztikai és Menedzsment Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Fizioterápiás Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Humán Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Klinikai és Ápolástudományi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munkás Képző Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szaknyelvi Tanszék Szervezeti és Működési Szabályzata