Teljesítmény alapú juttatások

A felsorolt ösztöndíjak alapvetően államilag támogatott, teljes idejű képzésben pályázhatóak és nyerhetőek el, kivételt képez ez alól az Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj, amelyet önköltséges hallgatók is igénybe vehetnek!

Tanulmányi ösztöndíj

A Tanulmányi Ösztöndíj automatikusan folyósított juttatás, amennyiben a hallgató tanulmányi átlaga eléri a meghatározott jogosultsági határt. A juttatás egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi Ösztöndíjban a kar államilag támogatott képzési formájú, teljes idejű (nappali) képzésben résztvevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet. Az Egyetemre első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozás félévében nem részesülhet Tanulmányi Ösztöndíjban. A Tanulmányi Ösztöndíj havi összegét az egyes hallgatók részére a PTE Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete, a Térítési és Juttatási szabályzatban meghatározott elvek szerint a Központi Tanulmányi Iroda állapítja meg és gondoskodik a kiutalásáról.

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

A röviden ISZTÖ-nek nevezett ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat útján félévre elnyerhető, havonta folyósított juttatás. A pályázati űrlapot a szükséges igazolásokkal minden szemeszter elején a Hallgatói Pályázati Pontokon lehet benyújtani, mely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére pályázati úton adható teljes tanévre (10 hónapra) szóló ösztöndíj, amit az adott felsőoktatási intézmény előterjesztése alapján az oktatási és kulturális miniszter adományoz. Az ösztöndíjban az az államilag támogatott alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett. A pályázati felhívás minden év tavaszi szemeszterében (rendszerint májusban) kerül kiírásra a karokon.