Kollégiumi Pályázatok

Kollégiumi férőhely pályázat felsőéveseknek

A felsőévesek mindig a tavaszi szemeszter végén pályázhatnak kollégiumi férőhelyre tanulmányi eredmény, tudományos munka, közéleti tevékenység és szociális helyzet alapján. A pályázati űrlapot a Neptun rendszerben tölthetik ki és adhatják le a hallgatók. A kérvényt a tanulmányi rendszerből ki kell nyomtatni és a kitöltési útmutatóban meghatározott, megfelelő igazolásokkal együtt leadni a Hallgatói Pályázati Pontok egyikére.

Évközi kollégiumi férőhely pályázat

Félév közben is van lehetőség kollégiumi férőhely igénylésére. Tanulmányi, szociális, közéleti és tudományos jogcímeken tud minden hallgató jelentkezni év közben is, a megfelelő igazolások csatolásával. Az erre rendszeresített nyomtatvány az Évközi Kollégiumi Kérvény, amelyet kitöltve, az igazolásokkal együtt szükséges a Hallgatói Pályázat Pontok egyikén leadni. Amennyiben a kollégiumok telítettek, úgy az évközben kollégiumi férőhelyet igényelő hallgatókból várólistát képez az EHÖK.

Gólya kollégium

Elsőéves hallgatók a Pécsi Tudományegyetemre való felvételt nyerve augusztusban nyújthatják be pályázataikat a Hallgatói Pályázati Pontokon.

Kollégiumi eljárásrend!

A jogcímek (tanulmányi, szociális, közéleti stb.) részpontokat képeznek és a részpontok összege az a pont, ami alapján a hallgatók felvételt nyerhetnek. Így például csak tanulmányi alapon nem lehet pályázni, célszerű szociális vagy közéleti tevékenységgel szerzett pontjaikat is beszámíttatni a hallgatónak.

Hogyan adjam le a pályázatom?

A pályázatokat minden esetben a Neptun tanulmányi rendszerben szükséges kitölteni és leadni. (A kitöltött, de le nem adott kérvény érvénytelen.) Ezek után a pályázati kérvényt ki kell nyomtatni és aláírva eljuttatni a Vasvári Pál utca 4.-be, a PTE EHÖK részére.

Szociális pontot is szeretnék. Mit kell tennem?

1. Ha a hallgató a kollégiumi pályázat kiírásának szemeszterében pályázott Rendszeres szociális ösztöndíjra, akkor el tudja fogadtatni a kapott szociális pontját.(A Neptun űrlapján megfelelően jelezve ezt.)

2. Ha a hallgató a pályázat szemeszterében nem adott le Rendszeres szociális ösztöndíj kérvényt, akkor szükséges kitöltenie a szociális helyzet felmérésére szolgáló űrlapot (szintén a Neptun felületén) és a kitöltési útmutatóban meghatározottak szerint a megfelelő igazolásokat a pályázatával együtt leadni a Vasvári Pál utca 4.-be, a PTE EHÖK részére.

A kollégiumukról az alábbi linken bővebb információk találhatóak: ETK kollégiumok - EHÖK Kollégiumok