KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING REFERENSI POZÍCIÓ PÁLYÁZHATÓ

2019. MÁJUS 6. Hírek A HÖK hírei

Alulírott POTYONDI DORINA, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnökeként, a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően pályázatot írok ki


PTE ETK HÖK
2019. évi pályázat

a következő pozíciókra:

Pécsi Képzési Központ: Kommunikációs és marketing referens

 

 (1) A PTE ETK HÖK Kommunikációs és marketing referense az Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat médiafelületeinek karbantartását végző, azok aktualitását biztosító hallgató.

A kommunikációs és marketingreferens kompetenciái:

 • önálló munkavégzésre való képesség, proaktív személyiség
 • online médiafelületek gyakorlott használója (Facebook, Instagram)
 • kreativitás
 • kapcsolatteremtő képesség
 • nyitott, innovatív gondolkodás
 • rugalmasság

A feladatkörökről bővebb tájékoztatás kérhető a hok@etk.pte.hu e-mail címen.

(2) A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(3) A pályázatnak tartalmazni kell:

 • a jelentkezési lapot
 • a jelölt önéletrajzát
 • a jelölt motivációs levelét
 • a tanulmányi osztály által kiállított 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást.
 • valamint a pályázat minden leadott lapját (kivétel hallgatói jogviszony igazolás) a jelöltnek aláírással hitelesíteni szükséges

(4) A pályázatok benyújtásának és postai beérkezésének határideje: 2019. 05. 13. - 10:00

(5) A pályázatok leadásának helye személyesen, vagy postai úton a 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4. (PTE ETK HÖK iroda) POTYONDI DORINA PTE ETK HÖK elnök nevére címezve.

(6) A pályázatok elektronikus úton, scannelve is benyújthatók a hok@etk.pte.hu e-mail címre küldve. Az e-mail tárgyában a megpályázott pozíciót megjelölni szükséges.

(7) Az ETK HÖK elnöke azon hazai és külhoni képzési helyeken köteles képzési központ alelnök, valamint
referensek kinevezésére, ahol a képzési hely – tárgyév októberében megadott statisztikai létszámadatok
szerinti – aktív hallgatói létszáma legalább 100 fő. (…)

(8) Azon pályázó kerülhet megbízásra, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be, valamint részt vett a PTE ETK HÖK által felállított felvételi bizottság előtt történő szóbeli meghallgatáson és benyújtotta írásos pályamunkáját . A meghallgatás időpontjáról és az írásos pályamunka témájáról a jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldünk értesítést.

(9) Bármely pályázati feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

 

JELENTKEZÉSI LAP

POTYONDI Dorina s.k.
Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat
Elnök

                                

 

 

Pécs, 2019.05.06.