PÁLYÁZAT KERÜLT KIÍRÁSRA

2020. SZEPTEMBER 1. Hírek A HÖK hírei

Alulírott Kovács Bettina az elnök távolléte miatt az EHÖK Alapszabály 39. § (1) bekezdése alapján, az Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökének nevében eljárva az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Választási Eljárásrend II. fejezet 2.1 pontja alapján az alábbiak szerint írom ki a PTE Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 2020. évi hallgatói képviselő választását.


Eltérő szabályozás hiányában minden, adott karra járó, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és választható, aki a pályázati időszakon belül benyújtja írásbeli pályázatát a részönkormányzat elnökénél. – (PTE Választási Eljárásrend II. fejezet 2.1.3 pontja)

Választáson való indulás feltételei: - II. fejezet 2.2.1 pont

  1. az érvényes pályázat benyújtása
  2. a hallgató szerepel a választási névjegyzékben.

A pályázatnak tartalmaznia kell: - II. fejezet 2.2.3 pont

  1. a jelentkezési lapot,
  2. a jelölt önéletrajzát,
  3. a jelölt motivációs levelét,
  4. a jelölt 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolását.

A beérkezett pályázatok részletes formai szabályait a Választási Eljárásrend tartalmazza.

Pályázatok benyújtásának helye: a PTE ETK HÖK első emelet 2. számú Iroda (7621 Pécs, Váradi Antal utca 4.) részére címezve nyújtható be személyesen és postai úton.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2020. szeptember 8. (kedd), 12:00 óra

Kampányidőszak: A Választási Eljárásrend 2.3.1 valamint 2.3.2 pontja alapján a jelölt kampánytevékenységet a jelentkezési lap leadását követően a Választási Bizottság által meghatározott módon folytathat.

Jelen pályázat során nem szabályozott kérdésekben az EHÖK Alapszabály valamint az EHÖK Választási Eljárásrend az irányadó, mely az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://ehok.pte.hu) elérhető.

 

A pályázat benyújtásához szükséges JELENTKEZÉSI LAP a linkre kattintva érhető el.

KOVÁCS Bettina
PTE ETK HÖK
elnökhelyettes