Pályázati kiírás-Külügyi referens

2018. február 5. Hírek A HÖK hírei

Alulírott KOCZKA Viktor, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően pályázatot írok ki PTE ETK HÖK Külügyi referens pozícióra, a pécsi képzési központban.


(1) A PTE ETK HÖK Külügyi referense az Egészségtudományi Kar külföldi hallgatóinak integrációját segítő hallgató, aki közvetlenül felel a Külügyi Mentorprogramban mentor szerepet vállaló hallgatók tevékenységéért, szorosan együttműködik a kari Külügyi Irodával.

(2) A külügyi referens elvárt kompetenciái:

  • angol nyelv legalább középfokú, társalgási szintű ismerete
  • vezetői attitűd
  • mind önálló, mind csapatban történő munkavégzésre való képesség, proaktív személyiség
  • kiváló problémamegoldó képesség

(3) A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(4) A pályázatnak tartalmazni kell:

  • a jelentkezési lapot,
  • a jelölt önéletrajzát,
  • a jelölt motivációs levelét,
  • a tanulmányi osztály által kiállított 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,

valamint a pályázat minden leadott lapját (kivétel hallgatói jogviszony igazolás) a jelöltnek aláírással hitelesíteni szükséges.

(5) A pályázatok leadásának és beérkezésének határideje: 2018. 02. 16. - 16:00

(6) A pályázatok leadásának helye személyesen vagy postai úton a 7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 1-3 (PTE ETK HÖK iroda) Koczka Viktor PTE ETK HÖK elnök nevére címezve.

(7) Az alelnököket és referenseket az EHÖK Alapszabály 43. § 2. bekezdése alapján a Küldöttgyűlés titkos szavazás során, egyszerű többséggel választja.

(8) Azon pályázó kerülhet megbízásra, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be, valamint részt vett a PTE ETK HÖK által felállított felvételi bizottság előtt történő szóbeli meghallgatáson. A meghallgatás időpontjáról a jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldünk értesítést. Bármely pályázati feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

JELENTKEZÉSI LAP
 

KOCZKA Viktor s.k.
Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat
Elnök

 

Pécs, 2018.02.05.