Szabályzatok / Rules, Regulations

A PTE ETK hatályos szabályzatainak jegyzéke:

Az Egészségtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata (A PTE szervezeti és működési szabályzatának 23. melléklete) (2019. 10. 17.)

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (A PTE szervezeti és működési szabályzatának 5. sz. melléklete) (frissítve: 2019. 10. 01.)

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata (A PTE szervezeti és működési szabályzatának 6. sz. melléklete) (frissítve: 2019. 10. 01.)

A PTE Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata (A PTE Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. számú melléklete) (frissítve: 2019. 10. 01.)

A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere (A PTE szervezeti és működési szabályzatának 4. sz. melléklete) (2019. 10. 01.)

A Pécsi Tudományegyetem Erasmus+ Szabályzata (2019. 02. 28.)

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Erasmus+ Szabályzata (2017. 02. 28.)

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar oktatók hallgatói véleményezésének szabályai (2005. 02. 02.)
1. sz. melléklet

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Egészségtudományi Karán (ETK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (2015. 09. 01.)

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Habilitációs szabályzata (2013. 09. 25.)

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Megbízási díjai 2017. szeptember 1-től (2017. 09. 01.)

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Minőségirányítási Kézikönyve (2006. 03. 01.)

"Pro Facultate Scientiae Sanitatis" kitüntetés alapítása a A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán (2001. 10. 07.)

Önértékelési kérdőív

A Pécsi Tudományegyetem Szabályzata A hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról

A PTE ETK Egészségtudományi Szakkollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata (2014.09.23.)

A PTE Egészségtudományi Kar egyes alap- és mesterképzési szakjainak tantervében szereplő szigorlatok teljesítésének eljárásrendje

Erasmus+ Rules and Regulations of University of Pécs (2019. 02. 28.)

Erasmus+ Rules and Regulationsof the Faculty of Health Sciences of the University of Pécs (2017. 02. 28.)

Code of studies

 

Dékáni Utasítások

1/2014számú dékáni utasítás a PTE ETK-n záródolgozat/ szakdolgozat/ diplomamunka téma és címválasztás feltételei, készítésének formai és tartalmi követelményei, értékelési folyamata, valamint a dékáni pályamunka pályázat feltételrendszere (2014.09.01) - 2014/2015-ös tanévben tanulmányaikat megkezdők részére!

1. sz. melléklet
2.1. sz. melléklet
2.2. sz. melléklet
2.3. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
4.1. sz. melléklet
5.1. sz. melléklet
5.2. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7.1. sz. melléklet
7.2. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9.1. sz. melléklet
9.2. sz. melléklet
10. sz. melléklet

1/2014 Dean’s Order On terms of topic and title selectionof specialization thesis/thesis/degree thesis at the University of Pécs, Faculty of Health Sciences, formal and content requirements of writing, review producedure and terms of the dean’s proposal application

Annex 1
Annex 2.1
Annex 2.2
Annex 2.3
Annex 3
Annex 4
Annex 4.1
Annex 5.1
Annex 5.2
Annex 6
Annex 7.1
Annex 7.2
Annex 8
Annex 9.1
Annex 9.2
Annex 10

1/2015. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó eljárás rendjéről (2015.10.01.)

2/2014. dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Kar alapképzési és mesterképzési szakjainak szakirányválasztási eljárására vonatkozó eljárásrendjéről. (2014.11.10.)

2/2013. dékáni utasítás a PTE ETK mesterképzési szakjai esetében a bemeneti követelményként meghatározott kreditek (párhuzamos teljesítési kötelezettség) térítési díjának mérséklésére vonatozó eljárás rendjéről. (2013.08.21.)
1.sz. melléklet
2. sz. melléklet

1/2008. számú dékáni utasítás a Tudományos Diákkör szervezete és tevékenysége Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán
1. sz. melléklet

3/2008. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán folyó szaknyelvi képzés szabályozására (2008. 01. 30.)

4/2008. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának dolgozóit érintő évi rendes szabadságok és egyéb munkaidő kedvezmények kiadásának, valamint a munkahelyi jelenlét és távollét nyilvántartási rendszerének kari sajátosságairól
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet - Oktatók
3. sz. melléklet - Oktatást segítők

5/2008. számú dékáni utasítás: a PTE ETK-n a záródolozat / szakdolgozat / diplomamunka téma és címválasztási feltételei, záródolgozat / szakdolgozat / diplomamunka készítés formai és tartalmi követelményei, záródolgozat / szakdolgozat / diplomamunka értékelés menete, valamint a dékáni pályamunka pályázat feltételrendszere (2013. 06. 28.)
1. sz. melléklet

1/2007. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar oktatóinak, kutatóinak tudományos konferenciákon való részvételének támogatási rendjéről. (2007. 02. 07.)

2/2007. számú dékáni utasítás a utasítás a PTE ETK-n a heti munkaidő, a tanításra fordított idő, a minimálisan kötelező kontaktóraszám, intézményi tartózkodási idő és a munkaidőben ellátandó egyéb feladatokat érintően.

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar informatikai hibabejelentő rendszer ügymenete.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

2/2006. számú dékáni utasítás a PTE ETK nemzetközi kapcsolatainak szervezéséről szóló eljárásrendjéről (2006. 04. 19.)

4/2006. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar költségtérítéses képzésekből származó bevételeinek felhasználási rendjéről. (2006. 09. 27.)

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Tanácsának 46/2006. számú határozata