PTE ETK HÖK 2019. évi pályázat

Alulírott POTYONDI DORINA, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnökeként, a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően pályázatot írok ki Hírek A HÖK hírei

PTE ETK HÖK 

2019. évi pályázat

 Alulírott POTYONDI DORINA, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnökeként, a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően pályázatot írok ki

a következő pozíciókra:

 • Pécsi Képzési Központ: Külügyi referens
 • Pécsi Képzési Központ: Kommunikációs és marketing referens
 • Pécsi Képzési Központ: Programszervező referens 
 • Pécsi Képzési Központ: Kulturális referens
 • Pécsi Képzési Központ: Tanulmányi referens
 • Pécsi Képzési Központ: Sportreferens

(1)  A   PTE  ETK  HÖK Külügyi referense az Egészségtudományi Kar külföldi hallgatóinak integrációját segítő hallgató, aki közvetlenül felel a Külügyi Mentorprogramban mentor szerepet vállaló hallgatók tevékenységéért, szorosan együttműködik a kari Külügyi Irodával. 

A külügyi referens elvárt kompetenciái:

 • angol nyelv legalább középfokú, társalgási szintű ismerete
 • vezetői attitűd
 • mind önálló, mind csapatban történő munkavégzésre való képesség, proaktív személyiség
 • kiváló problémamegoldó képesség
 • empátia/segítőkészség
 • rugalmasság

(2) A PTE ETK HÖK Kommunikációs és marketing referense az Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat médiafelületeinek karbantartását végző, azok aktualitását biztosító hallgató.

A kommunikációs és marketingreferens kompetenciái:

 • önálló munkavégzésre való képesség, proaktív személyiség
 • online médiafelületek gyakorlott használója (Facebook, Instagram)
 • kreativitás
 • kapcsolatteremtő képesség
 • nyitott, innovatív gondolkodás
 • rugalmasság

(3) A PTE ETK HÖK Programszervező referense az Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat rendezvényeinek, programjainak megtervezéséért, adminisztratív hátteréért, valamint a helyszíni lebonyolításért és koordinációért felelős hallgató.

A programszervező referens kompetenciái:

 • önálló munkavégzésre való képesség, proaktív személyiség
 • irodai szoftvercsomagok felhasználói szintű ismerete
 • kiváló problémamegoldó képesség
 • precíz, pontos, dinamikus munkavégzés
 • jó kommunikációs képesség
 • rugalmasság

(4) A PTE ETK HÖK Kulturális referense az Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat programszervező referensének segítője, kulturális rendezvényeinek, programjainak megtervezéséért, adminisztratív hátteréért, valamint a helyszíni lebonyolításért és koordinációért felelős hallgató.

A kulturális referens elvárt kompetenciái:

 • kapcsolatteremtő készség
 • jó kommunikációs képesség
 • precíz, pontos munkavégzés
 • mind önálló, mind csapatban történő munkavégzésre való képesség
 • kiváló problémamegoldó képesség
 • rugalmasság

(5) A PTE  ETK  HÖK Tanulmányi referense az Egészségtudományi Kar hallgatóinak tanulmányi kérdéseinek megválaszolásában felelős, problémáinak megoldását segítő hallgató. 

A tanulmányi referens elvárt kompetenciái:

 • precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés
 • együttműködő attitűd
 • kiváló problémamegoldó képesség
 • empátia/segítőkészség
 • rugalmasság

(6) A PTE ETK HÖK Sportreferense az Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat sportrendezvényeinek, programjainak színesítéséért, megtervezéséért, valamint a helyszíni lebonyolításért és koordinációért felelős hallgató.

A sportreferens kompetenciái:

 • önálló munkavégzésre való képesség, proaktív személyiség
 • kreativitás
 • kiváló problémamegoldó képesség
 • precíz, pontos munkavégzés
 • jó kommunikációs képesség, kapcsolatteremtő készség
 • rugalmasság

A feladatkörökről bővebb tájékoztatás kérhető a hok@etk.pte.hu e-mail címen.

(7) A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(8) A pályázatnak tartalmazni kell: 

 • a jelentkezési lapot
 • a jelölt önéletrajzát
 • a jelölt motivációs levelét
 • a tanulmányi osztály által kiállított 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást.
 • valamint a pályázat minden leadott lapját (kivétel hallgatói jogviszony igazolás) a jelöltnek aláírással hitelesíteni szükséges

(9) A pályázatok benyújtásának és postai beérkezésének határideje: 2019. 01. 18. - 10:00

(10) A pályázatok leadásának helye személyesen, vagy postai úton a 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4. (PTE ETK HÖK iroda) POTYONDI DORINA PTE ETK HÖK elnök nevére címezve.

(11) A pályázatok elektronikus úton, scannelve is benyújthatók a hok@etk.pte.hu e-mail címre küldve. Az e-mail tárgyában a megpályázott pozíciót megjelölni szükséges.

(12) Az ETK HÖK elnöke azon hazai és külhoni képzési helyeken köteles képzési központ alelnök, valamint
referensek kinevezésére, ahol a képzési hely – tárgyév októberében megadott statisztikai létszámadatok
szerinti – aktív hallgatói létszáma legalább 100 fő. (…)

(13) Azon pályázó kerülhet megbízásra, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be, valamint részt vett a PTE ETK HÖK által felállított felvételi bizottság előtt történő szóbeli meghallgatáson és benyújtotta írásos pályamunkáját . A meghallgatás időpontjáról és az írásos pályamunka témájáról a jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldünk értesítést. 

(14) Bármely pályázati feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

 

POTYONDI Dorina s.k.

Pécsi Tudományegyetem

Egészségtudományi Kar

Hallgatói Önkormányzat

elnök

 

 

Pécs, 2019.01.03.