Pályázati kiírás (referens-gyakornok pozíciók)

2017. szeptember 18. Hírek A HÖK hírei

Alulírott KOCZKA Viktor, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnöke a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írok ki pályázatot a következő pozíciókra:


 • Kaposvári Képzési Központ: Kollégiumi Referens
 • Kaposvári Képzési Központ: Juttatási ügyeket ellátó gyakornok
 • Zalaegerszegi Képzési Központ: Tanulmányi Referens
 • Zalaegerszegi Képzési Központ: Programszervező Referens
 • Zalaegerszegi Képzési Központ: Média Referens
 • Zalaegerszegi Képzési Központ: Sport Referens

A feladatkörökről bővebb tájékoztatás kérhető a hok@etk.pte.hu e-mail címen.

(1) Az referenseket az EHÖK Alapszabály 43. § 2. bekezdése és a 43. § 5. bekezdése alapján a Küldöttgyűlés titkos szavazás során egyszerű többséggel választja.

(2) A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(3) A pályázatnak tartalmazni kell:

 • a jelentkezési lapot
 • a jelölt önéletrajzát
 • a jelölt motivációs levelét
 • a tanulmányi osztály által kiállított 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást.
 • valamint a pályázat minden leadott lapját (kivétel hallgatói jogviszony igazolás) a jelöltnek aláírással hitelesíteni szükséges

(4) A pályázatok leadásának és beérkezésének határideje: 2017.09.29. 12:00

(5) A pályázatok leadásának helye személyesen vagy postai úton a 7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 1-3 (PTE ETK HÖK iroda) Koczka Viktor PTE ETK HÖK elnök nevére címezve.

A pályázatok scannelve is leadhatóak a hok@etk.pte.hu email címen.

(6) Azon pályázó kerülhet megbízásra, aki a megbízásra történő jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. Bármely pályázati feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

JELENTKEZÉSI LAP

Koczka Viktor s.k.