Pályázati kiírás (küldöttgyűlési tagok)

2017. szeptember 25. Hírek A HÖK hírei

Alulírott Koczka Viktor, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökeként a PTE EHÖK Alapszabály 69. § és 117. § megfelelően az alábbiak szerint írom ki a PTE Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 2017. évi Küldöttgyűlési tagok választását.


1. Eltérő szabályozás hiányában a hallgatói képviselők választásán minden adott karra járó hallgató választó és választható, aki a kiírást követő egy héten belül benyújtja írásbeli pályázatát a részönkormányzat elnökénél. – (PTE SZMSZ 43. sz. mell.) 69. § (4)

2. A pályázatnak tartalmaznia kell - 69. § (5)

 • a. egy jelentkezési lapot,
 • b. 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,
 • c. önéletrajzot,
 • d. motivációs levelet,
 • e. a pályázó a pályázata minden lapját aláírásával hitelesíti.

3. Ha a megadott határidőn belül kevesebb jelentkezést érkezik be, mint a kiosztható mandátumok száma, akkor a pályázati időszak további egy héttel meghosszabbítható. - 69. § (6)

4. A részönkormányzati Küldöttgyűlés tagjainak megválasztásakor a KVB jár el. A részönkormányzati Küldöttgyűlés a szavazás idejére tagokat delegálhat a KVB tagjai mellé. – 69. § (7)

5. A választások során az alábbi hallgatói képviselői tisztségekre lehet pályázni:

 • a. 18 fő Pécsi Képzési Központ képviseletében
 • b. 2 fő Szombathelyi Képzési Központ képviseletében
 • c. 3 fő Zalaegerszegi Képzési Központ képviseletében
 • d. 3 fő Kaposvári Képzési Központ képviseletében

A választáson csak arra a jelöltre lehet szavazni, aki a választásokra történő jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.

6. A pályázatok - postai vagy személyes - leadásának helye: 7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 1-3. PTE ETK HÖK iroda

7. A pályázatok benyújtására vonatkozó időszak:

 • a. személyesen: 2017. október 9. 08:00 – 2017. október 13. 12:00
 • b. postai úton (feladási határidő): 2017. október 9. 08:00 – 2017. október 12. 12:00

8. A Szavazási eljárás kezdete: 2017. október 16.

JELENTKEZÉSI LAP

Pécs, 2017. szeptember 25.