Pályázati kiírás

2018. szeptember 5. Hírek A HÖK hírei

Alulírott KOCZKA Viktor, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően pályázatot írok ki

 • Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság delegált

 • Pályázati és Ösztöndíj Bizottság delegált

pozíciókra, a pécsi képzési központban.


 (1) A bizottságok delegáltjainak elvárt kompetenciái:

 • kiváló problémamegoldó képesség
 • empátia/segítőkészség
 • rugalmasság
 • önálló munkavégzésre való képesség
 • monoton munkatűrés
 • jó kommunikációs képesség

(2) A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(3) A pályázatnak tartalmazni kell: 

 • a jelentkezési lapot
 • a jelölt önéletrajzát
 • a jelölt motivációs levelét
 • a tanulmányi osztály által kiállított 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást.
 • valamint a pályázat minden leadott lapját (kivétel hallgatói jogviszony igazolás) a jelöltnek aláírással hitelesíteni szükséges

(4) A pályázatok leadásának és beérkezésének határideje: 2018. 09. 14. - 16:00

(5) A pályázatok leadásának helye személyesen vagy postai úton a 7621 Pécs, Váradi Antal u. 4. (PTE ETK HÖK iroda) Koczka Viktor PTE ETK HÖK elnök nevére címezve.

(6) A pályázat benyújtására elektronikus úton, scannelve is van lehetőség a hok@etk.pte.hue-mail címre küldve. Tárgy megjelölésekor kérjük feltünteti a megpályázott pozíció nevét.

(6) Azon pályázó kerülhet megbízásra, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be, valamint részt vett a PTE ETK HÖK által felállított felvételi bizottság előtt történő szóbeli meghallgatáson, illetve kitöltötte a bizottság által összeállított írásbeli tesztet is. A meghallgatás időpontjáról a jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldünk értesítést. Bármely pályázati feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

JELENTKEZÉSI LAP

                                                                                                           KOCZKA Viktor s.k.

                                                                                                          Pécsi Tudományegyetem

                                                                                                          Egészségtudományi Kar

                                                                                                          Hallgatói Önkormányzat

                                                                                                                         Elnök