Kollégiumi Pályázat

2017. május 29. Hírek A HÖK hírei

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi Bizottsága a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2017/2018-es tanév vonatkozásában, kollégiumi ellátásra az alábbi pályázatot írja ki.


Kollégiumi férőhely elnyerésére jogosult az a hallgató „aki az Egyetemre felvételt nyert, akinek az esetében az Egyetem az átvételét lehetővé tevő döntést hozott, akinek az esetében az Egyetem vendéghallgatói jogviszonyt engedélyező döntést hozott, illetve aki az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen tanulmányi rend munkarend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét, átvételi kérelmét, a vendéghallgatói jogviszony során milyen tanulmányokat fog folytatni, vagy illetve milyen szakon, milyen munkarend szerint létesített az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt.”
[TJSZ 35. §,(3) bekezdés]


A pályázati kérelmet a Neptun Tanulmányi Rendszer felületén, elektronikusan kell benyújtani. A pályázathoz - a pályázati kiírásban és a pályázathoz tartozó tájékoztatóban megjelöltek szerint - csatolandó dokumentumokat papíralapon az EHÖK Hallgatói Pályázati Pontjára kell eljuttatni, az általa a pályázati kiírásban meghatározott határidőig.

BŐVEBBEN